II Dzień Samorządu Terytorialnego w Województwie Śląskim Konferencja „XX Rocznica Restytucji Samorządu Terytorialnego w Polsce” Katowice, 14 maja 2010 r. (piątek)

Godz. 10.00 - 10.15 - Rozpoczęcie konferencji. Powitanie gości i uczestników.
Wystąpienia przedstawicieli organizatorów:
 • p. Zygmunt Frankiewicz – Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Prezydent Gliwic
 • p. prof. dr hab. Jerzy Regulski - Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Godz. 10.15 - 11.00 - Otwarcie Konferencji.
Wystąpienia przedstawicieli najwyższych władz Państwa i władz województwa śląskiego:
 • p. Bogusław Śmigielski – Marszałek Woj. Śląskiego
 • p. Adam Matusiewicz- II Wicewojewoda Śląski

Godz. 11.00 - 11.15 - Gawęda otwierająca:
 • p. prof. dr hab. Jerzy Regulski, Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej


Godz. 11.15 - 12.00 - Dyskusja panelowa I:
„Samorząd terytorialny po 20 latach – próba podsumowania”
Moderator:

 • p. Barbara Imiołczyk – Dyrektor Polskiego Instytutu Demokracji Lokalnej

Paneliści (w kolejności alfabetycznej): 

 • p. Jacek Krywult - Zastępca Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Prezydent Bielska-Białej
 • p. dr Jan Olbrycht - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Parlamentarnej Intergrupy URBAN
 • p. prof. Jerzy Stępień - Wiceprezes Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 

Godz. 12.00 - 12.15 - Przerwa kawowa, lunch.

Godz. 12.15 – 13.00 - Dyskusja panelowa II:
„Przyszłość samorządu terytorialnego w Polsce – wyzwania i wizje”

Moderator:

 • p. Zygmunt Frankiewicz - Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Prezydent Gliwic

Paneliści (w kolejności alfabetycznej):

 • p. Bronisław Dutka – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Regionalnego
 • p. prof. Michał Kulesza - Uniwersytet Warszawski
 • p. Piotr Uszok - Prezydent Katowic, Członek Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Przewodniczący Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Godz. 13.00 – 13.40 - Wspomnienia samorządowe:
„Mój najgorszy i najlepszy dzień w samorządzie”.
 • p. Ireneusz Czech – Wójt Gminy Kochanowice, członek Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Przewodniczący Konwentu Burmistrzów i Wójtów ŚZGiP.
 • p. Bogdan Ficek - Burmistrz Cieszyna.
 • p. Kazimierz Górski - Prezydent Sosnowca, Zastępca Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
 • p. Józef Korpak - Starosta Tarnogórski, Członek Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Zastępca Przewodniczącego Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP.
 • p. Antoni Szlagor – Burmistrz Żywca, Członek Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Godz. 13.40 – 14.00 - Wręczenie nagród Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej „Lider Edukacji Samorządowej” dla najlepiej szkolących się samorządów woj. śląskiego.

Godz. 14.00 – 14.10 - Refleksje podsumowujące i zakończenie I części konferencji:
 • p. Adam Fudali - Zastępca Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Prezydent Rybnika


Godz. 14.10 – 14.30 - Przerwa kawowa.

Godz. 14.30 – 15.30 - Debata Młodych:
„Samorząd terytorialny w Polsce za 20 lat”
Debata przedstawicieli Młodzieżowych Rad Miejskich z woj. śląskiego

Moderator:

 • p. Marcin Smala – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Paneliści (w kolejności alfabetycznej):

 • p. Radosław Gorczyca - Młodzieżowa Rada Miasta Radzionków.
 • p. Jacek Jóźwiak - Akademia Młodzieżowa Activitatis.pl.
 • p. Jakub Kret - Młodzieżowa Rada Miasta Częstochowy.
 • p. Piotr Wodok - Młodzieżowa Rada Miasta Rybnika.

Po zakończeniu konferencji odbędzie się XXIX sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Obrady Zgromadzenia odbędą się w Sali Marmurowej (w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25) w godzinach 14.15-15.30.

 O konferencji   |   Program   |   Zgłoszenia   |   Organizatorzy   |   Patronaty   |   Zdjęcia   |   Kontakt   |   Inne wydarzenia