Śląski Związek Gmin i Powiatów

Na terenie województwa śląskiego istnieje kilka stowarzyszeń samorządów lokalnych, ale tylko jedno z nich ma charakter ogólnoregionalny. Jest to Śląski Związek Gmin i Powiatów, działający już prawie 20 lat i zrzeszający większość gmin i powiatów województwa śląskiego. Związek powstał w 1991 roku pod nazwą Związek Gmin Górnego Śląska. W rezultacie przeprowadzonej reformy samorządu terytorialnego, w roku 1999 zasięg terytorialny działalności Związku uległ rozszerzeniu na większą część obszaru całego województwa śląskiego poprzez przyjęcie nowopowstałych powiatów i Związek przyjął nową nazwę. Obecnie do Związku należy 116 spośród ogólnej liczby 167 gmin naszego województwa (w tym wszystkie 19 miast na prawach powiatu) oraz 11 z 17 powiatów ziemskich.

Przynależność do stowarzyszenia stwarza dla gmin i powiatów nieporównanie większe możliwości realizacji wspólnych celów i obrony interesów społeczności lokalnych, zwłaszcza w układzie regionalnym.

Podejmowane przedsięwzięcia i inicjatywy mają na celu integrację i rozwój regionu. Dążąc do tego Związek stara się tworzyć oraz rozpowszechniać najlepsze wzory w zakresie rozwoju lokalnego. Po prawie 20 latach działalności ŚZGiP już na stałe wpisał się w samorządowy krajobraz na Śląsku, a dzięki swej aktywności jest instytucją cieszącą się dużym poważaniem w regionie. Pod względem skali działalności jak i liczby ludności zamieszkującej obszar jego działalności, jest on największą regionalną organizacją w Polsce.


Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki

Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej działa od 1990 roku. Od początku istnienia realizuje podstawową misję Fundacji wspierając merytorycznie i organizacyjnie samorządy województwa katowickiego i częstochowskiego, a później śląskiego. Poprzez szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje, działalność doradczą i ekspercką stara się podnosić kwalifikacje pracowników administracji samorządowej, kształci liderów lokalnych i radnych. Działania Ośrodka spotykają się z przychylnością ze strony Sejmiku Województwa Śląskiego, Urzędu Marszałkowskiego, Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, instytucji rządowych i wielu organizacji pozarządowych. Z Ośrodkiem na stałe współpracują wykładowcy i trenerzy z Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, prywatnych szkół wyższych województwa śląskiego, instytucji samorządowych i państwowych oraz organizacji pozarządowych. Ośrodek oferuje pracownikom wszystkich szczebli administracji samorządowej i radnym pełny zakres szkoleń dla samorządu, dotyczących zmian legislacyjnych szeroko rozumianego prawa, pomocy społecznej, finansów, zamówień publicznych, inwestycji, ochrony środowiska, pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej, polityki informacyjnej, promocji i wielu innych zagadnień. Realizuje również na zamówienie szkolenia na terenie gmin i powiatów ze wszystkich tematów związanych z działalnością samorządu terytorialnego. W swojej ofercie posiada również szeroki zakres doradztwa dla samorządu, w szczególności związany z przygotowywaniem wniosków i innych opracowań do funduszy strukturalnych.  Przy Ośrodku działa także Punkt Konsultacyjny dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, oferując wysokiej jakości usługi informacyjne. Zgodnie ze swoją misją Ośrodek wspiera również inne organizacje pozarządowe.
 O konferencji   |   Program   |   Zgłoszenia   |   Organizatorzy   |   Patronaty   |   Zdjęcia   |   Kontakt   |   Inne wydarzenia