XXIX sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Katowice, 14 maja 2010 r.

W dniu 14 maja 2010 r. po zakończeniu konferencji pn. „XX Rocznica restytucji samorządu terytorialnego w Polsce” w Katowicach odbędzie się XXIX sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Obrady Zgromadzenia odbędą się w Sali Marmurowej (w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25) w godzinach 14.15-15.30.

Uroczysta sesja Rady Miejskiej Cieszyna, 22 maja 2010 r.

Z okazji jubileuszu XX-lecia samorządu terytorialnego, w dniu 22 maja 2010 r. o godz. 1100 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej Cieszyna z udziałem radnych pięciu kadencji oraz zaproszonych gości.

Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Pszczynie, 10 czerwca 2010 r.

Tematem uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Pszczynie, która odbędzie się w dniu 20 czerwca 2010 r. będą: podsumowanie 20 lat samorządu lokalnego oraz debata nad jego rozwojem samorządu. W sesji wezmą udział m. in. poprzednie i obecne władze miasta oraz radni czterech minionych kadencji. Swój udział w sesji potwierdził także wybitny specjalista i autorytet w dziedzinie prawa i postępowania administracyjnego - p. prof. dr hab. Czesław Martysz.

Zwieńczeniem obchodów 20 Rocznicy restytucji samorządu terytorialnego w Pszczynie będzie wydanie broszurki, dotyczącej kształtowania się pszczyńskiej wspólnoty samorządowej na przestrzeni lat, a także wybicie unikatowej serii monet.

Ponadto od ubiegłego roku w ramach realizowania idei edukacji społecznej w gminie Pszczyna, prowadzona jest przez Sekretarz Gminy, pod patronatem Burmistrza Krystiana Szostaka, akcja "Młodzież bliżej samorządu". Inicjatywa skierowana jest do uczniów klas podstawowych, gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych i cieszy się dużym powodzeniem. Dotychczas w spotkaniach w pszczyńskim ratuszu wzięło udział już ok. 350 uczniów.

Wydarzenia organizowane w Częstochowie w ramach obchodów 20 Rocznicy restytucji samorządu terytorialnego w Polsce:

27 maja 2010 r.:

W Urzędzie Miasta Częstochowy oraz Ratuszu Miejskim:
Godzina 10.00: Uroczysta sesja w Urzędzie Miasta Częstochowy
G
odz. 18.00: Uroczysta sesja Rady Miasta z udziałem wszystkich dotychczasowych radnych połączona z wieczorną promocją książki Jarosława Kapsy  pt. "Komitet Obywatelski w Częstochowie 1989 – 1990" w Ratuszu Miejskim. Wydawcą będzie Urząd Miasta Częstochowy

28 maja 2010 r.:

Na terenie Promenady Czesława Niemena (dzielnica Północ): w godzinach 18.00 - 20.00 Młoda Scena – prezentacje częstochowskich zespołów w Amfiteatrze
W godzinach 21.00 – 4.00: IV Częstochowska Noc Filmowa

29 maja 2010 r.:

Piknik Samorządowy - Promenada Czesława Niemena:
w godzinach 12.00 – 18.00 - prezentacje Dzielnic Częstochowy przygotowane przez Rady Dzielnic
w godzinach 13.00 – 17.00 - zawody sportowe -  turniej gry Streetball
w godzinach 16.00 – 19.00 - scena taneczna
w godzinach 19.00 – 21.50 - występy muzyczne:
występ zespołu częstochowskiego Vena Valley oraz gwiazd wieczoru, czyli Ani Wyszkoni i zespołu Łzy.

Imprezę zakończy pokaz sztucznych ogni

31 maja 2010 r.:

Dzień Otwarty Urzędu Miasta Częstochowy dla uczniów Częstochowskich Szkół

Obchody XX-lecia Samorządu Terytorialnego w Raciborzu, 11 czerwca 2010 r.

Obchody XX-lecia Samorządu Terytorialnego odbędą się dnia 11 czerwca 2010 r. w Raciborskim Centrum Kultury. W programie uroczystości zaplanowano m. in. wykład p. prof. dr hab. Michała Kuleszy – jednego z twórców reformy samorządowej.

Konferencja z okazji XX-lecia samorządu terytorialnego w Polsce, 21 maja 2010 r., Urząd Miasta Rybnika

W dniu 21 maja 2010 r. w Urzędzie Miasta Rybnika (sala 264, II piętro) odbędzie się konferencja z okazji XX-lecia samorządu terytorialnego w Polsce, w której udział wezmą m. in.: p. Adam Zdziebło, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, p. Bogusław Śmigielski, Marszałek Województwa Śląskiego, p. dr Marek Migalski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, p. prof. Florian Kuźnik oraz p. dr Jan Czempas. Druga część obchodów XX-lecia restytucji samorządu terytorialnego rozpocznie się o godz. 17.30 i będzie miała formę pikniku – na scenie na terenie Zespołu Szkół Wyższych przy ul. Rudzkiej 13 wystąpią zespoły artystyczne oraz gwiazda wieczoru – zespół KOMBII.

Obchody XX-lecia Samorządu Terytorialnego w Czechowicach-Dziedzicach, 27 maja 2010 r.

g. 16:00 Uroczysta Msza Święta w Kościele p.w. NMP Królowej Korony Polski w Lesisku, Pl. Jana Pawła II

g. 17:00 Miejski Dom Kultury:
powitanie gości
przemówienie Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz zaproszonych gości
wręczenie medali okolicznościowych
koncert Kwintetu Śląskich Kameralistów
poczęstunek

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu, 24 maja 2010 r.

W dniu 24 maja 2010 r. o godz. 17.00 w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu odbędzie się Uroczysta Sesja Rady Miejskiej.

Konferencja "20 lat Samorządu Pyskowice", 28 maja 2010 r., Miejski Ośrodek Kultury i Sportu Pyskowice
Program:


1500 - Otwarcie wystawy pt.:” 20-lecie działalności władz Pyskowic na zmienionych prawach samorządowych” -
Ratusz, Rynek 1

1600 - Otwarcie konferencji i powitanie gości - sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu

Wykład prof. dra hab. Czesława Martysza – Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Śląskiego

Wystąpienie Burmistrza Miasta Pyskowice

Wystąpienia gości

Prezentacja multimedialna: ”Ludzie, wydarzenia, wspomnienia”

Program artystyczny

Poczęstunek

.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Strumieniu, lipiec 2010 r.

.

W ramach obchodów 20 rocznicy restytucji samorządu w gminie Strumień w miesiącu lipcu (dokładna data zostanie podana w terminie późniejszym) planowana jest Uroczysta Sesja Rady Miejskiej połączona z otwarciem Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej.

Uroczysta Sesja Rady Miasta Ustronia, 20 maja 2010 r.

Z okazji obchodów 20 Rocznicy restytucji samorządu terytorialnego w dn. 20 maja 2010 r. o godz. 14.00 w sali widowiskowej MDK "Prażakówka" odbędzie się Uroczysta Sesja Rady Miasta Ustronia.

Uroczysta Sesja Rady Gminy Gaszowice, 20 maja 2010 r.

W Gminie  Gaszowice w dniu 20 maja 2010 r. odbędzie uroczysta sesja na którą zostaną zaproszeni radni tej i poprzednich kadencji, pracownicy Urzędu Gminy, członkowie stowarzyszeń, klubów sportowych, OSP i innych organizacji działających na terenie Gminy. Planowane jest ponadto wręczenie pamiątek z okazji 20-lecia odbudowy samorządu, tym wszystkim, którzy nieustannie od 20 lat pracują na rzecz rozwoju Gminy Gaszowice.

20 lat Samorządu Terytorialnego w Gminie Żarki, maj 2010 r.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Żarkach

26 maja, o godz. 13.00 - Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Żarkach w budynku Gimnazjum przy ul. Ofiar Katynia połączona z wręczeniem odznak za zasługi dla Województwa Śląskiego, pamiątkowe zdjęcie samorządowców Gminy Żarki, podsumowanie 20 lat wspólnej pracy

Organizator: Barbara Ochocka-Chajduk, insp. ds. obsługi Rady Miejskiej, (34) 314 80 36 wew 30, biuroradyzarki@umigzarki.pl

Dzień Otwartych Drzwi w Urzędzie Miasta i Gminy

Wizyta uczniów klas VI oraz przewodniczących samorządu ze szkół w: Jaworzniku, Przybynowie, Zawadzie i Żarkach, wychowanków Środowiskowego Domu Samopomocy oraz uczniów Gimnazjum.

Program:

Sala Sesyjna – miejsce stanowienia prawa, wybory, Rada Miejska

Pokój nr 18 – zadania burmistrza i sekretarza

Pokój nr 14 – dlaczego i na co płacimy podatki?

Pokój nr 12 – co to jest plan zagospodarowania przestrzennego?

Pokój nr 2  Ośrodek Pomocy Społecznej – komu i kiedy pomaga?

Pokój nr 8 – Urząd Stanu Cywilnego – urodziny, śluby, zgony

Oprowadzanie: Katarzyna Kulińska-Pluta, Jakub Grabowski, Czas – ok. 1 h

4 maja, spotkanie w Sali Sesyjnej

godz. 10.30 – wizyta SDS w Żarkach

godz. 11.30 – wizyta SP Zawada i SP Jaworznik (odbiór w Jaworzniku godz. 10.45, odbiór w Zawadzie godz. 11.10)

11 maja, spotkanie w Sali Sesyjnej

godz. 9.00 – SP Żarki

godz. 10.00 – SP Żarki

godz. 11.00 – SP Żarki

godz.12.00 – SP Przybynów (odjazd z Przybynowa o godz. 11.30)

12 maja, spotkanie w Sali Sesyjnej

godz. 8.00 – Gimnazjum w Żarkach

Organizator: Katarzyna Kulińska-Pluta, UMIG Żarki, tel.(34)3148036 w.29, katarzyna.pluta@umigzarki.pl

Przewóz zapewnia Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarkach, Kierowca Tadeusz Kot, tel. 0609 245 663

20 lat Samorządu Terytorialnego w Gminie Pawłowice, 23 oraz 27 maja 2010 r.

W dn. 23 maja 2010 r. w Gminie Pawłowice odbędzie się uroczystość z udziałem radnych gminnych i powiatowych wszystkich kadencji, sołtysów, gości z miast partnerskich oraz włodarzy ościennych gmin i miast.

Plan uroczystości:

12.15. – msza w kościele św. Jana

13.15 – przejście pod pomnik ofiar II wojny światowej

- odśpiewanie hymnu, złożenie kwiatów

13.45 - część oficjalna

- powitanie

- wystąpienie wójta, przewodniczącego Rady Gminy

- wystąpienie gości: województwo, zagranica

- wyświetlenie filmu promocyjnego dotyczącego ostatnich 20 lat w Gminie Pawłowice

Ok. 16.00 – zakończenie

Dzień Otwarty Urzędu - 27.05.2010 r. - możliwość zwiedzenia urzędu, szczególnie dla dzieci i młodzieży szkolnej

Uroczysta Sesja Rad Gmin powiatu cieszyńskiego, 30 maja 2010 r.

W dniu 30 maja 2010 r. z okazji 20 Rocznicy restytucji samorządu terytorialnego w Polsce w ramach Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej organizowana jest Uroczysta Sesja Rad Gmin powiatu cieszyńskiego.

Dodatkowo w czerwcu 2010 r. w gazecie lokalnej "Nasza Trójwieś" ukażą się materiały związane z 20 Rocznicą restytucji samorządu terytorialnego w Polsce.

Święto Miasta w Sośnicowicach, 29-30 maja 2010 r.

Motywem przewodnim tegorocznego Święta Miasta w Sośnicowicach - 29-30 maja 2010 r. - będzie 20 Rocznica restytucji samorządu terytorialnego w Polsce. W ramach Święta Miasta zaplanowano m. in. uroczyste spotkanie radnych wszystkich kadencji, które odbędzie sie w dn. 29 maja 2010 o godz. 16.00.

Uroczysta Sesja Rady Gminy Jejkowice, 24 maja 2010 r.

W ramach obchodów 20 Rocznicy restytucji samorządu terytorialnego w Polsce w Gminie Jejkowice została zwołana na dzień 24 maja 2010 r. Uroczysta Sesja Rady Gminy.

Powiat Bieruńsko-Lędziński "W roku XX-lecia odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce":

20 maja 2010 r. – Lędziny – Sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z wykładem na temat „XX-lecie odrodzenia samorządu terytorialnego – wydarzenia i istota przemian”

23 maja 2010 r. – Rynek w Bieruniu – Przegląd Orkiestr Dętych w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim

26 maja 2010 r. – Stadion MKS Lędziny – XI Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych

12-13 czerwca 2010 r. – Imielin – VIII Powiatowe Targi Przedsiębiorczości i Ekologii

Uroczysta Sesja Rady Gminy Wilkowice, 27 maja 2010 r.

Na Uroczystej Sesji Rady Gminy Wilkowice w dn. 27 maja 2010 r. uczniowie  gimnazjów zaprezentują film, obrazujący osiągnięcia gminy Wilkowice w okresie minionych 20 lat. Przedstawiony zostanie także program artystyczny przygotowany przez uczniów Gimnazjum w Bystrej i Wilkowicach.

Na Sesję zaproszone zostaną osoby, które na przestrzeni lat przyczyniły się do rozwoju Gminy Wilkowice i poprawy jej wizerunku oraz Radni wszystkich kadencji, począwszy od roku 1990.

Uczniowie ponadto przygotują na ten dzień wystawę obrazującą dokonania 20-letnich działań samorządu na podstawie zbiorów zgromadzonych przez kronikarza gminnego, p. Jana Halamę.

.

Obchody XX-lecia Samorządu Terytorialnego w Jaworznie

.

27 maja 2010 r.Uroczysta Sesja Rady Miejskiej:

9.30 – Otwarcie sesji – powitanie uczestników (wystąpienia okolicznościowe Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej)

10.00 – Wystąpienie p. prof. Jerzego Buzka – Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego 

10.30 – Wystąpienie p. dr. Jana Olbrychta, Posła do Parlamentu Europejskiego 

11.00 – Wystąpienie prof. dr hab. Czesława Martysza

11.30 – Wystąpienie p. Wojciecha Saługi, Posła na Sejm RP

12.00 – Koncert zespołu Archetii

12.30 – Zakończenie sesji

poczęstunek  kawowy

Przed rozpoczęciem sesji o godz. 8.00 w Kolegiacie św. Wojciecha i Katarzyny w Jaworznie zostanie odprawiona Msza Św. w intencji XX-lecia samorządu terytorialnego.

27 maja 2010 r. godz.17.00 amfiteatr miejski Osiedle Stałe:

Rockowy koncert zespołów jaworznickich: Antyteza, Ascelon, T-Rust, Ania Larysz-Laro, Dobra Myśl,
Prezentacja grup tańca nowoczesnego PARADOX i EUFORIA.

28 maja 2010 r. godz.18.00 sala teatralna MCKiS ul.Mickiewicza 2: Recital Eweliny Zięby z zespołem Animations.

Dodatkowo:

  • Lekcje o samorządności w szkołach (24 maja do 12 czerwca);

  • Cykl artykułów w prasie lokalnej;

  • Lekcje biblioteczne w Miejskiej Bibliotece Publicznej;

  • Wystawki tematyczne dotyczące samorządu w Miejskiej Bibliotece Publicznej i filiach;

  • Dzień Otwarty w Urzędzie Miejskim;

  • Lekcja samorządności w ramach spotkania Radnych z młodzieżą.

Obchody 20 Rocznicy restytucji samorządu terytorialnego w Polsce w Gminie Ciasna

W związku ze zbliżającą się 20 Rocznicą restytucji samorządu terytorialnego Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej organizuje konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod nazwą INWESTYCJE W NASZEJ GMINIE. Prace konkursowe zostaną wystawione w hallu głównym Urzędu Gminy w Ciasnej.

.

Uroczysta Sesja Rady Gminy Goleszów, 27 maja 2010 r.

Urząd Gminy Goleszów z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego w dniu 27 maja br. organizuje Uroczystą Sesję Rady Gminy, na którą są zaproszeni wszyscy byli radni kadencji od 1990 r. oraz były Wójt gminy. Na sesji zostaną wygłoszone referaty na temat minionego dwudziestolecia w samorządzie gminy Goleszów.

.

Konferencja "XX rocznica Restytucji Samorządu Terytorialnego w Polsce". Tarnowskie Góry, 27 maja 2010 r.

.

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach organizuje w dn. 27 maja 2010 r. (czwartek) konferencję "XX rocznica Restytucji Samorządu Terytorialnego w Polsce".

.

Uroczysta Sesja Rady Gminy Kroczyce

.

W związku z XX rocznicą Restytucji Samorządu Terytorialnego w Polsce, Urząd Gminy Kroczyce planuje zorganizowanie Uroczystej Sesji Rady Gminy.

 O konferencji   |   Program   |   Zgłoszenia   |   Organizatorzy   |   Patronaty   |   Zdjęcia   |   Kontakt   |   Inne wydarzenia